ความแตกต่างของเกมส์ออนไลน์ ที่ทำเอาเกิดความชอบที่แตกต่างจากเกมส์แบบอย่างอื่น

การเลือกใช้เวลาว่าง ไปกับการเล่นเกมส์ออนไลน์ ถือว่าเป็นการใช้เวลาว่าง เพื่อที่จะสร้างความบันเทิงให้กับตนเอง พร้อมทั้งนอกจากเกมส์ออนไลน์แล้ว ก็ยังคงมีเกมส์ประเภทอื่น  ๆ ที่อาจให้ความบันเทิงได้เหมือนกัน ด้วยความต่างระหว่างการเล่นเกมส์ออนไลน์ กับการเล่นเกมส์พีซีที่ทำให้ผู้เล่นสนใจ รวมถึงเกิดความเข้าใจในส่วนต่าง ๆ ที่ตัวผู้เล่นเองจะได้รับจากการเล่นเกมส์ออนไลน์ พร้อมกับเกมส์ประเภทอื่น ๆ ในทุกช่วงเวลา

 
เมื่อผู้คนหันมาสนใจ พร้อมทั้งเลือกที่จะเล่นเกมส์ออนไลน์มากยิ่งขึ้น หลากหลายคนจึงรู้สึกสนุก ไปกับการเล่นเกมส์ออนไลน์มากกว่าเกมส์อื่น ๆ ส่งผลทำเอาเกิดชุมชนคนรักเกมส์ออนไลน์ ที่มีขึ้นได้เฉพาะการเล่นเกมส์ออนไลน์เท่านั้น ความสนุกในการเล่นเกมส์ออนไลน์ทำเอาคน ได้ค้นเจอความต่างไปจากการเล่นเกมส์พีซี โดยทั่วไปถึงแม้ว่าการเล่นเกมส์พีซีจะสามารถสร้างความสนุกสนานได้เหมือนกัน แต่รับประกันเลยว่า ผู้เล่นย่อมได้รับความรู้สึกที่แตกต่างกัน ต่อให้เกมส์พีซีมีภาพกราฟฟิกที่สวยงามขนาดไหน แต่ทว่าเกมส์พีซีก็ไม่มีโลกชุมชนคนรักเกมส์ออนไลน์ พร้อมกับด้วยความแตกต่างตรงจุดนี้ จึงเป็นเหตุให้เกิดความสนุกสนานที่แตกต่างกัน อารมณ์ ความรู้สึก ย่อมีจะมีมาก มีน้อยแตกต่างกันออกไปเช่นเดียวกัน โดยที่ท่านสามารถเล่นเกมส์ออนไลน์ไปพร้อมกับกลุ่มเพื่อน ๆ ในโลกของชุมชนคนรักเกมส์ออนไลน์เกมส์นั้น ๆ หรือว่าแม้กระทั่งเพื่อน ๆ ได้คุยสนทนาระหว่างที่คุณกำลังเล่นเกมส์ เปรียบเหมือนเป็นการวางแผนเพื่อเกิดชัยชนะร่วมกัน มิตรภาพบวกกับความเข้าใจกันและกัน ผ่านการเล่นเกมส์ออนไลน์จึงเกิดขึ้น จุด ๆ นี้สร้างความต่างได้อย่างชัดเจน ระหว่างเกมส์ออนไลน์และการเล่นเกมส์พีซี
 
เกมส์ออนไลน์
ด้วยลักษณะหลากหลาย ของเกมส์ออนไลน์ ที่มีความแตกต่างไปจากเกมส์อื่น ๆ อย่างเห็นได้ชัด จึงทำให้เกิดการเล่นเกมส์ออนไลน์เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม แต่ถึงยังไงก็ตามความชื่นชอบ ส่งผลให้เกิดกลุ่มคนที่รักจะเล่นเกมส์ในแบบเกมส์ออนไลน์ต่าง ๆ ที่ต่างกันออกไป มีทั้งกลุ่มคนที่รักการเล่นเกมส์พีซี และกลุ่มคนที่รักการเล่นเกมส์ออนไลน์ แต่ถ้าว่าในข้อดีกับข้อเสียนั้น นับได้ว่าเป็นเรื่องที่ไม่อาจจะควบคุมได้ไม่ว่าผู้เล่นจะทำการเล่นเกมส์ประเภทใดก็ตาม