เกมส์ที่มีทั้งจุดดีพร้อมทั้งข้อบกพร่องที่ทำให้พ่อแม่ต้องคอยดูแล

ในปัจจุบันนี้มีเทคโนโลยีเข้ามามีหน้ที่ คอมพิวเตอร์ก็คือสิ่งอำนวยความสบายให้กับผู้ที่สนใจความนำสมัยทุกบ้านหรือทุกครอบครัวล้วนแล้วจะมีคอมพิวเตอร์ตั้งอยู่ในบ้าน ซึ่งจะเป็นผลประโยชน์สำหรับคนที่ต้องใช้ทำงาน แต่ก็สามารถทำร้ายคนใกล้ตัวเราได้เช่นเดียวกัน ถือว่าเป็นสารเสพติดอย่างหนึ่งก็เป็นได้ ก็เพราะว่าพฤติกรรมของสิ่งเสพติดที่ว่านี้ คือ การติดเกมส์ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายตามมาในชีวิตพร้อมกับครอบครัวได้
 
เพราะเช่นนั้นถ้าต้องการจะทำให้เด็ก ๆ ภายในบ้านของคุณเองมีพฤติกรรมในการเสพติดในสิ่งที่ดี ๆ เป็นเหตุให้สามารถเป็นข้อคิดเห็นที่ดีให้กับผู้ปกครองได้เป็นอย่างดี พร้อมกับที่สำคัญคุณเองก็จะคิดพร้อมกับไตรตรองว่าการนำเทคโนโลยีเข้ามาอยู่ในบ้านของท่านนั้นจะทำให้เด็ก ๆ ในบ้านดีหรือแย่ลงกว่าเดิม ถ้าคุณมีการวางแผนอย่างล่วงหน้า โดยการตั้งกติกาในการมีอุปกรณ์อำนวยความสบายให้กับคนในบ้านหรือเด็ก ๆ ในบ้าน แต่ในทางกลับกันถ้าพ่อแม่ได้พบตัวปัญหาเกี่ยวกับลูกนั้นใช้เวลาไปกับการเล่นเกมส์การที่พ่อแม่จะดูอยู่เฉย ๆ ควรที่จะหาวิธีแก้ปัญหาหรือแก้ไขพฤติกรรมต่าง ๆเหล่านี้
 
การเล่นเกมส์ที่แท้จริงคงจะไม่ได้มีข้อบกพร่องแต่เพียงอย่างเดียวแต่ก็มีจุดดีตามมาด้วย แต่ว่าพ่อแม่ควรดูแลเด็ก ๆ อย่างใกล้ชิดในเวลาที่เด็ก ๆ กำลังเล่นเกมส์ ทางที่ดีควรสอนเด็ก ๆ ว่าการเล่นเกมส์นานเกินพอดีจะเกิดผลอย่างใดบ้าง แต่ถ้าเราเล่นเกมส์โดยทีใช้ความคิดพร้อมกับพิจารณาก็จะเป็นเหตุให้เด็ก ๆ มีความคิดที่รังสรรค์ทำให้เด็กมีไหวพริบที่ดีต่อการตัดสินใจและลงมือกระทำ