เกมส์แข่งรถ เกมส์ที่ผู้หลักผู้ใหญ่เล่นได้ เยาวชนเล่นดี

เกมส์แข่งรถจึงเป็นเกมส์ที่เล่นกันทั่วบ้านทั่วเมือง ส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยเน้นเรื่องราวต่างๆแต่จะเน้นเพื่อความสนุกเพลิดเพลินพร้อมทั้งความท้าทายให้กับผู้เล่นในแต่ละด่านได้ที่ยากขึ้น ส่วนใหญ่ผู้เล่นนั้นจะเล่นเกมส์รถแข่งแบบผจญภัย เกมส์แบบผจญภัยนี้จะมุ่งเน้นในการแก้ไขปัญหาและสิ่งของที่ผู้เล่นจะต้องเก็บในระหว่างแต่ละด่านนั้น
 
เกมส์แข่งรถเป็นเกมส์ที่เด็กชายชื่นชอบเล่นกันมากๆ ไม่ว่าจเป็นเกมส์แข่งรถในมือถือ หรือเกมส์แข่งรถที่จะต้องใส่แผ่นเล่น ภายในสมัยก่อนๆยังไม่เกมส์แข่งรถให้เล่นกันมากนัก ก็เพราะว่า ไม่มีเทคโนโลยีเข้ามาช่วย ได้แต่เอารถที่ตัวเองสร้างขึ้นจากอุปกรณ์ที่เป็นธรรมชาติแล้วนำมาเล่นกัน แต่พอมาในปัจจุบันนี้ เกมส์แข่งรถเป็นที่นิยมในหมู่ของผู้ชายพร้อมกับเป็นเกมส์ที่อาจเล่นได้ทุกวัย บางเกมส์จะเน้นการการแก้ไขปัญหาต่างๆ มีตั้งแต่ระดับที่ง่ายๆไปจนถึงยากและมีความซับซ้อน ซึ่งน้องๆ ก็สามารถเลือกที่จะเล่นเกมส์แข่งรถได้ ส่วนผู้ใหญ่ก็อาจที่จะเลือกรับในระดับที่ยากได้เช่นกัน เพราะถึงถึงอย่างไร เกมส์แข่งรถก็เป็นเกมส์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทุกคนได้ทดลองเล่น ตลอดจนเป็นเกมส์ที่ทุกคนรักพร้อมทั้งชื่นชอบโดยตรงนั่นเอง
 
เกมส์แข่งรถ
ซึ่งแต่ก่อนเกมส์แข่งรถจะเป็นเกมส์แข่งรถที่มีคำถามมาจากนิตยสาร อย่างเช่น เกมสแข่งรถตัวเลข เกมส์แข่งรถแบบอักษรไขว้ จนมาสมัยปัจจุบันได้กลายมาเป็น เกมส์แข่งรถเททริสออกมาให้ได้เล่นกัน เกมส์แข่งรถเป็นเกมส์ที่อาจเล่นได้ทุกสมัยเลย