หาเพื่อน Archive

มนุษย์เป็นสัตว์สังคม ดังนั้นเพื่อนจึงเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นสำหรับมนุษย์เป็นอย่างมาก เพราะ นอกจากจะคอยช่วยเหลือพูดคุยแล้ว ในบางครั้งเพื่อนสามารถที่จะทำให้เรารู้สึกปลอดภัย และสามารถช่วยเหลือเราในการที่จะต้องจัดการกับเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะ ในเรื่องที่เราอาจจะไม่ถนัด เพราะ เรื่องบางเรื่องไม่สามารถทำได้ด้วยตัวเองทั้งหมด การหาเพื่อนที่รู้ใจ และพร้อมที่จะช่วยเหลือเรามาอยู่เคียงข้างจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น แต่อย่างไรก็ตามด้วยรูปแบบของสังคมที่เปลี่ยนไป ผู้คนต่างคนต่างอยู่มากขึ้น ความเห็นแก่ตัวจึงมีมากขึ้น สำหรับเด็กๆ ความได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองในการเข้าสังคม และการหาเพื่อนใหม่ เมื่อต้องเข้าสู่สังคมที่แตกต่างอย่างสังคมของการเข้าโรงเรียนที่มีเด็กมากมาย แต่การหาเพื่อนอาจจะไม่ช่าเรื่องง่ายนักของเด็กบางคน เพราะ เด็กแต่ละคนอาจจะมีนิสัยที่ไม่เหมือนกัน และพื้นฐานครอบครัวของแต่ละคนมาไม่เหมือนกัน การจะหาเพื่อนที่สามารถเข้าใจเราจึงเป็นไปได้ไม่ง่ายนัก